Passend onderwijs Informatiegids voor ouders
 
 
 

In deze gids vindt u als ouder informatie die u kunt gebruiken in de zoektocht naar passend onderwijs voor uw kind. De informatie is bedoeld voor ouders van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben vanwege een beperking of stoornis.

De gids richt zich vooral op het reguliere basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, omdat hier de grootste veranderingen plaatsvinden met de komst van passend onderwijs.

Surf naar www.steunpuntpassendonderwijs.nl voor de informatiegids.