Mijn naam is Bouwie.

Ik kijk over de schouders van de fotograaf naar de bouwontwikkelingen van Brede Maatschappelijke Voorziening De Neerakker.

Telkens laat ik jullie door middel van een aantal foto's de voortgang zien.


Bouwie ziet dat op ..................

Officiële opening en open dag op 8 en 9 april 2011
De officiële opening en de open dag zijn erg goed geslaagd.
Tijdens de opening hebben kinderen uit alle clusters geweldig hun best gedaan om er een spontaan en gezellig openingsfeest van te maken.
De officiële toespraken werden afgewisseld met liedjes, voordrachten, dans en muziek.  De gasten hebben genoten en alle kinderen werden beloond met een daverend applaus.
Ook de open dag was zeer geslaagd. Het zonnetje scheen, de molen draaide, iedereen was vrolijk. Het was geweldig druk en ouders, opa's en oma's, familie, dorpsgenoten en andere bezoekers keken hun ogen uit.
Iedereen was vol lof over ons prachtige, kleurige en ruime gebouw.

We bedanken iedereen die heeft meegeholpen aan de organisatie. 
Een speciaal woord van dank aan de leden van de ouderraad, de verkeersregelaars en de molenaar!


Januari 2011
De gymzaal is gereed. De firma Janssen Fritsen legt de laatste hand aan de inrichting van de gymzaal. Op 31 januari 2011 nemen we de gymzaal in gebruik. 
Het is een prachtige en modern geoutilleerde gymzaal waarin we 'up to date' bewegingsonderwijs kunnen bieden aan de kinderen van clusters 3 t/m 8.
De kleuters gymen in een eigen speelzaal in het speelparadijs op de begane grond.
De sportclubs die al jaren gebruik maakten van de gymzaal van de Nicolaasschool, gaan allemaal mee naar de gymzaal De Neerakker.
De renovatie en de inrichting kwam tot stand met subsidie van de provincie Limburg,

Platteland in uitvoering en het Europees Landbouwfonds plattelandsontwikkeling.
Gemeente Leudal en SPOLT hebben zich samen ingespannen voor dit project.Herfstvakantie 2010
De herfstvakantie wordt gebruikt voor het afwerken van opleverpunten en onderhoudszaken. Verder worden er bomen op het schoolplein gesnoeid en wordt de houtwal aan de achterkant van het gebouw onder handen genomen. Er worden werkzaamheden aan de bestrating uitgevoerd. Verder wordt door Enexis een verzwaring uitgevoerd van het elektriciteitsnet. Hiervoor worden graafwerkzaamheden gedaan aan In de Neerakker.
De werkzaamheden aan de gymzaal worden in hoog tempo voortgezet. In de basisschool worden de nog te leveren LCD touchscreens geplaatst en er wordt nog meubilair nageleverd.

Officiële opening en open dag
De officiële opening
De officiële opening en de open dag van de Brede Maatschappelijke Voorziening zullen plaats vinden op 8 en 9 april 2011. Het gebouw en het buitenterrein zullen dan helemaal klaar zijn. Het logo van BMV De Neerakker wordt aangebracht op een gevel van het gebouw en zal worden onthuld. De bewegwijzering van het gebouw moet dan gereed zijn.

Oktober 2010
Kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten voelen zich al aardig thuis en zijn heel enthousiast over het nieuwe gebouw.
Buiten wordt het gebruik van de verkeersinfrastructuur door de politie, boa's, de gemeente en de werkgroep verkeer dagelijks begeleid en geëvalueerd. Adviezen en verbeterpunten worden besproken in een gemeentelijk overleg en het is de bedoeling daar waar nodig aanpassingen door te voeren. Zo is de voorrangssituatie van de oversteekplaats onderwerp van gesprek. De stuurgroep zal daarna beslissen welke wijzigingen er worden doorgevoerd.

De aanbesteding van de gymzaal gaat naar Koppen Bouw Weert.
In de komende 6 weken wordt de gymzaal verbouwd. Er komen nieuwe kleedkamers en sanitaire ruimtes. De gymzaal wordt ingericht door Janssen Fritsen. In de tussentijd maken de kinderen van de basisschool gebruik van de gymzaal van de Nicolaasschool.
In de herfstvakantie 2010 verhuist de bibliotheek Bibliocenter Heythuysen naar het nieuwe gebouw.

Eind september 2010
De oude gebouwen worden ontruimd. Het is gelukt om een goede bestemming te geven aan het oude meubilair. De houten meubels gaan naar Roemenië en Hongarije. De stalen meubels gaan naar Ghana. De oude schoolborden worden verscheept naar Mali.

Bovendien hebben we enkele verenigingen uit Heythuysen zoals het Kindervakantiewerk blij kunnen maken met meubilair en schoolborden.

September 2010
6 september 2010 1e schooldag cluster 5-8
7 september 2010 1e schooldag cluster 1-4 en de peuterspeelzaal.
Het is gelukt!
Het gebouw is bedrijfsklaar voor de kinderen.
Op 6 september starten de kinderen van de clusters 5-8.
Het is stralend weer en alle kinderen starten enthousiast aan hun 1e schooldag.
Op 7 september starten de kinderen van de clusters 1-4 en de peuterspeelzaal.
Het is noodweer. Het regent en stormt met name bij aanvang van de school. Het is een ware 'vuurdoop' voor de verkeerssituatie.
Het is extreem druk ook vanwege het feit dat alle ouders deze week hun kind(eren) naar binnen mogen begeleiden.
Politie en boa's van de gemeente Leudal assisteren bij het in goede banen leiden van het verkeer.
Alle ouders gedragen zich zeer gedisciplineerd t.a.v. de extreme situatie.

Eind augustus 2010
Op de oude locaties staat alles klaar voor de verhuizing.
UTS start met de verhuizing van de beide scholen. Het is een komen en gaan van verhuisauto's aan In de Neerakker.
Het gebouw van De Beukenhof wordt voorzien van een bouwlift zodat alle spullen en materialen van de bovenverdieping veilig naar beneden kunnen worden getransporteerd.
De verhuizing van beide scholen verloopt in een sneltreinvaart en na 4 dagen zijn alle materialen verhuisd naar het nieuwe gebouw.
Het personeel start met het uitpakken van de verhuiskratten en het inrichten van de lokalen en de nevenruimtes.

Ondertussen wordt de speelplaats ingericht door Repcon.

Augustus 2010
De inhuizing van het nieuwe meubilair door Eromes neemt een hele week in beslag. De ene vrachtwagen na de andere arriveert aan In de Neerakker. Het inhuizen verloopt heel voorspoedig en langzaam maar zeker wordt het gebouw gevuld met meubilair.
Ook de garderobes worden geplaatst en de keukens worden ingericht.

De ict ers starten met de inhuizing van de computers , de digitale borden en de LCD Touchscreens.
Het ict netwerk wordt ingericht. De nieuwe ict werkplekken voor de kinderen zien er prachtig uit.

Juli 2010
Alle leerlingen klas voor klas een kijkje komen nemen naar de verkeerssituatie ter plekke alvorens hun nieuwe school te bezichtingen.
Ook de buurtbewoners worden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in de nieuwe BMV.

Juni 2010
Aan de voorkant nieuwe parkeerplaatsen gemaakt worden voor de bezoekers van de bieb. De wegmarkeringen aangebracht zijn en de verkeersborden geplaatst worden.
Het gebouw is 30 juni 2010 opgeleverd door BAM.
Er wordt nog de laatste hand gelegd aan het schilderen binnen in het gebouw. De beugels voor de fietsenstallingen en de hekwerken worden geplaatst. 

Mei 2010
Er is begonnen met de aansluiting van de nieuwe weg aan de Noorderbaan. Aan voorkant worden parkeerplaatsen gemaakt voor de bieb. De oude klinkers verdwijnen en alles wordt opnieuw bestraat. De riolering en allerhande bekabeling wordt aangelegd.
Ook binnen is het einde in zicht, het ziet er mooi uit.

April 2010
Het oude wegdek tussen de molen en nieuwe school wordt verwijderd,  het nieuwe weggedeelte wordt geasfalteerd en het fietspad wordt doorgetrokken.
De nieuwe parkeerplaatsen worden beklinkerd. Boven de colonnade verschijnen 5 klaslokalen, evenals boven de verbinding naar de gymzaal.
Binnen zijn al een groot gedeelte van de lokalen met kleurig marmoleum voorzien.

Maart 2010
Er wordt cement geleverd om de vloeren in de nieuwbouw en over de gehavende vloeren van de bestaande bouw te storten. Isolatiematerialen worden naar het dak gehesen en bouwliften verplaatst. Er worden keien geleverd voor de instroom van het bezinkbassin. De wegomlegging krijgt vorm. Een van de oude wieken van de molen wordt naar elders getransporteerd.
In de BMV zijn alle lokalen voorzien van brede dubbele deuren en de kleuren zijn ook al herkenbaar her en der in het gebouw. Er wordt in ieder geval hard gewerkt.

8 maart 2010  
Viering bereiken hoogste punt BMV De Neerakker
Op maandag 8 maart 2010 14.30 uur-16.30 uur viert BAM het bereiken van het hoogste punt van het gebouw. Hierbij zijn vertegenwoordigers van SPOLT, de gemeente Leudal, de gebruikers van het gebouw, directie en projectleiding van BAM, Stichting Brede School Nederland en belangstellenden aanwezig. Wethouder Jeurgens en de heer J. Lammers (directeur BAM) houden een toespraak en precies om 15.30 uur vindt er een symbolische en ludieke handeling plaats om het feit te vieren.
Alle medewerkers van BAM op de bouw worden getrakteerd en bedankt voor hun inzet en werk onder de vaak barre winterse omstandigheden. Heel terecht, verdiend en op zijn plaats!    

8 februari 2010
Janssen de Jong Infra start de werkzaamheden voor de parkeerplaats en het infiltratiebekken (waterbassin) waarop het regenwater van het gebouw wordt afgevoerd. De oude lichtmasten worden verwijderd, het zand van het uitgegraven bassin wordt later gebruikt voor de aanleg van de parkeerplaatsen, de rioleringsbuizen liggen klaar om in de grond gestopt te worden.
Ook binnen vorderen de werkzaamheden gestaag.


25 januari 2010
Zodra het weer het toeliet, gingen de werkzaamheden buiten weer van start. Er werd begonnen met het plaatsen van de beglazing. De firma Janssen de Jong Infra neemt het aanpassen van de infrastructuur voor hun rekening. De landmeters beginnen met het uitzetten van de piketpalen, de grote lichtmasten van het vroegere voetbalveld verdwijnen.


Januari - februari 2010
Wie had gedacht dat koning winter zo lang met straffe hand zou heersen over ons land? Buiten werden noodgedwongen de werkzaamheden stop gezet, maar binnen werd gewoon doorgewerkt onder barre weersomstandigheden. Petje af daarvoor.


17 december 2009
De Kerstman neemt de rol van de goedheilig man over. In het schijnsel van de kerstverlichting wordt er zelfs doorgewerkt en de winnaars van de ballonnenwedstrijd ontvangen hun prijs. De buitentemperatuur daalt onder het vriespunt en we worden zowaar getrakteerd op een portie sneeuw. Zo gaan we het nieuwe jaar in en kunnen ook de bouwers genieten van een welverdiende vakantie.


03 december 2009
Sinterklaas combineert zijn bezoek aan de scholen met een eerste inspectietocht op de locatie waar hij het volgend jaar hoopt te mogen komen. Tijdens zijn rondleiding ziet hij hoe de aansluiting van de nieuwbouw aan het vroegere hoofdgebouw wordt verwezenlijkt. Ook controleert hij de elektrische installatie, de wanden, de plafonds en zelfs de kantoorruimte van de uitvoerders en de deugdelijkheid van de steigers. 
19 november 2009 de leerlingen, leerkrachten en genodigden komen naar de sportvelden voor de officiële eerstesteenlegging en de ballonnenwedstrijd, terwijl de werkzaamheden op de bouw gewoon verder gaan. De betonnen pilaren waarop een verdieping zal verrijzen zijn inmiddels ook al klaar en nog meer kozijnen worden geplaatst. We hebben vanuit de molenkap een mooi beeld van de bouw met dank aan de molenaar!

 

Eerste steenlegging BMV De Neerakker
 
572 kinderen zijn op 23 november 2009 getuigen geweest van de
Eerste steenlegging van BMV De Neerakker. 
                      
Ut waas eine super sjoene daag !!

Klik hier voor een korte film.
 
 
 


11 november 2009
Met inzet van groot materieel wordt verder gebouwd. We hebben vanuit de kop van de molen een prachtig overzicht. De stalen balken tussen hoofdgebouw en gymzaal worden vastgeschroefd en de muren er tussen worden opgetrokken. De peuterspeelzaal verrijst en de constructie voor de binnenwanden wordt geplaatst.


 
19 oktober 2009
Alle sloopwerkzaamheden zijn afgerond en er wordt gestart met de wederopbouw. De voorbereidingen voor de aanbouw zijn gestart en binnen wordt hard gewerkt aan de nieuwe bibliotheek. Een aantal nieuwe kozijnen zijn al geplaatst en nu is het wachten op de tussenwanden. Zelfs de nieuwe beglazing arriveert en wordt al geplaatst.

06 oktober 2009
De sloopwerkzaamheden zijn bijna voltooid.  Ook is er al een begin gemaakt met het maken van de bekisting om de nieuwe fundering te storten.

01 september 2009 
Het projectbord van de Brede Maatschappelijke Voorziening De Neerakker wordt officieel onthuld door wethouder Jeurgens, Elly Kusters en de projectleider van BAM in het bijzijn van vertegenwoordigers van SPOLT, de gemeente, de architect, aannemer en onderaannemers.
De sloop zal nog de gehele maand september in beslag nemen.
Daarna wordt begonnen met de bouw.

24 augustus 2009
BAM is begonnen met het 'strippen' en gedeeltelijk slopen van het oude gebouw.

08 juli 2009
De bouw van BMV De Neerakker is begonnen!
BAM Utiliteitsbouw is begonnen met het plaatsen van de hekwerken rondom het gebouw. De komende weken zullen worden gebruikt voor de voorbereidende werkzaamheden.
Op het einde van de zomervakantie wordt gestart met de sloop van het oude gedeelte. Daarna worden de funderingen gelegd voor de nieuwbouw  zodra het weer het toeliet, gingen de werkzaamheden buiten weer van start. Er werd begonnen met het plaatsen van de beglazing. De firma Janssen de Jong Infra neemt het aanpassen van de infrastructuur voor hun rekening. De landmeters beginnen met het uitzetten van de piketpalen, de grote lichtmasten van het vroegere voetbalveld verdwijnen. 

2 maart 2009

De bomen op het terrein worden gekapt.